Styrelsen

Styrelsen

Ordförande – Instruktör – Projektledare
Anita Enberg
anita@henkadojo.se
0731-813 386        

         

Kassör – Instruktör
Carsten Jönsson
carsten@henkadojo.se
042 – 16 94 06


Sekreterare – Instruktör
Jonas Ludvigsson


Ledamot – Instruktör
Per Karlsson


Ledamot

Magnus Persson